Вашата кошница е празна

Отказ от закупена стока 

Потребителят има право да се откаже от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка, в срок от 14 дни, считано от датата, на която Потребителя или трето лице, различно от превозвача и посочено от него, е влязло във владение на стоките или датата, на която Потребителя или трето лице, различно от превозвача и посочено от него, е влязло във владение на последната стока, при договор, съгласно който поръчвате много стоки с една поръчка. 

За да упражни правото си на отказ, Потребителят следва да уведоми roel-98.com за имената си, географския си адрес и ако има такива, телефонен номер, факс и електронен адрес и за решението си да се откаже от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща). Потребителят можете да използва приложения стандартен формуляр за отказ, но това не е задължително:

_____________________________________________________________________________

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора (попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

До 

Роел-98 ООД

гр.София, бул. Ситняково 39А, 

факс 02/8433216

email: sales@roel-98.com:

С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/

нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*:

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

 
– Поръчано на*/Получено на* ........................................................................................

– Име на потребителя/ите ...............................................................................................

– Адрес на потребителя/ите ............................................................................................

– Подпис на потребителя/ите ..........................................................................................

(само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

– Дата ..............................................................................................................................

------------------------------------------------------

* Ненужното се зачертава.“

 

Можете да изтеглите Формуляра от ТУК

 

_______________________________________________________________________________В случай, че потребителят се откаже от договора, roel-98.com ще възстанови всички плащания, които е получил, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от потребителя начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от roel-98.com), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която потребителят информира roel-98.com за неговото решение за отказ от договора. Roel-98.com ще извърши възстановяването само по банкова или картова сметка на клиента.

Roel-98.com има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не бъдат представени доказателства, че стоката е изпратена обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано. 

Потребителят следва да изпрати на roel-98.com или да върне обратно стоките без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който потребителят е информирал roel-98.com за отказа си от договора. 

Срокът се счита за спазен, ако потребителят изпрати обратно стоките roel-98.com преди изтичането на 14-дневния срок.

Потребителят следва да поеме преките разходи по връщане на стоката.

Потребителят отговаря единствено за намаляване стойността на стоките вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране.
 

Отказ от закупени устройства, машини, принтери и/или мултифункционални устройства и консумативите към тях може да бъде упражнен съгласно разпоредбите на Закона за защита на потребителите и при условие, че стоките се върнат от потребителя в пълна комплектовка и ненарушена опаковка на консумативите /тонер и др.под./.

 

В случай, че целостта на опаковката на съответния консуматив е нарушена, потребителят може да упражни правото си на отказ от закупен принтер и/или мултифункционални устройства и консумативите към тях съгласно разпоредбите на Закона за защита на потребителите, като следва да заплати за своя сметка стойността на консуматив с нарушена опаковка. 

Стоката следва да бъде върната в оригинална опаковка в нейната цялост, пълна окомплектовка с придружаващата я документация и без увреждания. Roel-98.com запазва правото си, в случай, че върнатата стока е с увредена опаковка, следи от употреба, драскотини, удари, увредена от токов удар, с липсващи аксесоари, гаранционна карта, да прецени дали да приеме върнатата стока.