Вашата кошница е празна

Доставка и плащане

ВНИМАНИЕ!МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ТЕЗИ УСЛОВИЯ, ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ КОРПОРАТИВНИЯ WEB САЙТ НА РОЕЛ-98 ООД. ИЗПОЛЗВАНЕТО НА WEB САЙТA ОЗНАЧАВА, ЧЕ ПРИЕМАТЕ ТЕЗИ УСЛОВИЯ. АКО НЕ ПРИЕМАТЕ ТЕЗИ УСЛОВИЯ, НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ТОЗИ WEB САЙТ

Доставка

Стойността на пощенските и транспортни разходи, невключени в цената на стоката, свързани с тяхната доставка са:

• Безплатна в рамките на София  и Благоевград за поръчки над 100,00 лв. без ДДС / 120,00 лв. с ДДС.

• За поръчки под 100,00 лв. без ДДС / 120,00 лв. с ДДС в рамките на град София и Благоевград се заплаща транспортна такса в размер на 7,98 лв. без ДДС / 9.58 с куриер на Роел (доставка минимум 3 работни дни) или доставка с друг куриер в размер на 14,80 лв. без ДДС / 17,76 лв. с ДДС.

• За поръчки над 448 лв без ДДС / 537,60 лв с ДДС извън територията на град София и Благоевград, получавате безплатна доставка до офис на Еконт Експрес в цялата страна.

• За поръчки под 448 лв без ДДС / 537,60 лв с ДДС извън територията на град София и Благоевград се заплаща доставка до офис на куриер 9,80 лв. без ДДС / 11,76 лв. с ДДС или доставка с куриер до адрес 19,98 лв. без ДДС / 23,98 лв. с ДДС.

За повече информация можете да се обърнете към Роел-98 ООД на тел. 0700 10 377.


Всички доставки се извършват до посочен от клиента адрес. Роел-98 ООД не извършва доставки до етаж, офис и апартамент.


1. Количеството на доставката се определя според потвърдената от РОЕЛ-98 ООД поръчка. Без да се ограничава общия характер на последното, РОЕЛ-98 ООД има право да извършва частично доставки и/или да се освободи от задължението си за доставка, в случай, че складовата наличност от съответната стока не е достатъчна, за да задоволи потребностите на всички Клиенти, за което Клиентът ще бъде предварително уведомен.

2. Доставките се осъществяват в срок, съгласно съществуващия вътрешен план за доставки на стоките на РОЕЛ-98 ООД. Клиентът ще бъде предварително уведомен за срока на доставката на поръчаните от него стоки, освен ако писмено не е уговорен срок на доставка. Ако натоварването на стоките и/или превозът им до местоназначението им се организират от РОЕЛ-98 ООД, Клиентът заплаща на РОЕЛ-98 ООД всички свързани с това разходи, в случай, че страните не уговорят писмено друго. При определени условия, предварително съобщени на Клиента, РОЕЛ-98 ООД извършва безплатни доставки на стоки.

3. Рискът от случайното погиване/повреждане на стоките, както и рискът от всякакви разходи, които биха могли да възникнат във връзка със стоките, в това число разходи за тяхното съхранение, се прехвърлят върху Клиента в момента на предаване на стоките на Клиента. Извършеното предаване на Клиента се удостоверява с двустранно подписана експедиционна бележка, Приемо-предавателен протокол или друг писмен документ с равнозначно значение.

4. Клиентът се задължава да оказва възможното съдействие на РОЕЛ-98 ООД във връзка с доставката, както и да го уведомява за обстоятелства, които могат да затруднят доставката.

5. Стоките се доставят с качество и с опаковка, според действащите изисквания за съответния вид стока.

6. Използването, третирането, обработването /ремонта/ на стоките от Клиента се осъществява за негов риск. РОЕЛ-98 ООД не носи отговорност за съответствието на доставените стоки с целите, за които Клиентът възнамерява да ги използва, нито за вреди от какъвто и да било характер, които могат да възникнат като следствие от обработването/ремонта, които Клиентът самоволно е предприел. Клиентът се задължава да използва стоките в съответствие с тяхното предназначение за употреба и спазвайки точно предоставените му инструкции за употреба.

7. Предлаганите от РОЕЛ-98 ООД стоки са с ниво на безопасност, съгласно действащите норми за безопасност, инструкции за експлоатация и всяко друго писмено указание, дадено от производителя на конкретната стока. РОЕЛ-98 ООД не носи отговорност за спазването от страна на Клиента на приложимите изисквания за безопасност и екологични норми.

8. При виновна забава за доставка, Клиентът може да даде на РОЕЛ-98 ООД допълнителен срок с писмено известие, след изтичането на който при липса на изпълнение, има право да откаже доставката чрез отправяне на писмено известие с незабавно действие. Допълнителният срок не може да бъде по-кратък от срока на доставка.

9. Собствеността на стоките преминава върху Клиента с пълното изплащане на всички суми, дължими от Клиента, с оглед на отношенията му с РОЕЛ-98 ООД.

Начини на плащане

В зависимост от Вашето желание плащането на цената на стоката може да бъде направено:

  • в брой при доставката;
  • с кредитна или дебитна карта
  • авансово по банков път;
  • с наложен платеж

Горните права на купувача по договор за покупко-продажба на стоки и услуги от разстояние обвързват доставчика единствено, в случай че купувачът има качеството на „потребител" съгласно разпоредбите на Закона за защита на потребителите.

 

След направена от Вас заявка в сайта ние ще Ви се обадим на посочения от Вас телефон за да уточним подробностите и за да получим вашето съгласие за покупката.